Eksamen med nett?

Skal elever få lov å bruke internett på eksamen eller er dette noe tull? Vil det da bli mer juks? Eller har de muligheter til å vise hva de faktisk kan selv om de bruker internett? Mange spørsmål som er vanskelige å svare på, men la oss se på dette litt… På en eksamen skal elever vise at de behersker stoff de har hatt i løpet av skoleåret. De skal også kunne lage seg egne refleksjoner over stoffet. Per dato fungerer systemet sånn at de har lov til å ha med det aller meste av hjelpemidler, unntatt det de kanskje bruker mest i hverdagen, nemlig pc-en.

Så hva taler for at de ikke skal kunne bruke nett på en eksamen?
Muligheten til å jukse blir for stor sies det. De kan bruke andre mennesker utenfra som de kommuniserer med via nett under eksamen. Og de kan jo klare å finne løsninger på oppgavene som andre har gjort tidligere.

Men er dette her faktisk god nok grunn til å nekte elever å ta eksamen med nettilgang? Neppe. For det hele koker faktisk ned til noe så enkelt som å oppgi kilde. Må de oppgi kilde, noe de faktisk bør ha lært iløpet av skoletiden, så har de ikke mulighet til juks.

Hva med tidligere oppgaver de kan kopiere? Nå ja, den muligheten har de hele skoleåret uansett. Men faktum er at det er mulig for en hvilken som helst skole å koble seg opp til et sensursystem. Der kan tekster, gjennom hele året, kontrolleres for kopiering.

Chat med andre som har kunnskaper er også en enkel sak å forhindre, eller det burde være det. De fleste vil nok bruke sider som facebook, irc, linkedin eller lignende. Det finnes jo en hel jungel av chattesteder og programmer. Men om nettet er satt opp på en god måte så bør det være mulig å hindre dette også. På den annen side, en eksamen for dataprogrammerere bør kanskje ikke være nettbasert 😉

Så hva taler mot å la elevene ta eksamen på nett? Jo det enkle faktum at noe viten bør de ha inne i hjernene sine også. Om man skal legges inn til operasjon så virker det ikke betryggende at kirurgen må slå opp hvor milten er før han setter kniven i pasienten vel?

En annen ting er at det er mange lærere, altfor mange, som ikke klarer å lære sine elever god nok kildekritikk før en eksamen. Dermed vil de ha et for dårlig utgangspunkt til å kunne ta en eksamen, med internettilgang.

Ergo bør vi først sørge for at lærere kan sitt internett. Og at de har lært opp sine elever på godt vis på forhånd. Da først kan vi tillate at de bruker nettet på eksamen… men det er nok langt frem før den tid kommer.

Utgangspunkt for disse betraktningene finner du i artikkel fra Aftenposten, samt min personlige skepsis til den elendige kildekritikk som utvises på alle nivåer i samfunnet.
Bildet er fra Bergen Katedralskole, Latinskolen, et sted hvor de absolutt burde kunne sitt stoff i gamle dager. (Wikimedia Commons)

Om Cassandra

Ta en liten dert nerd, legg til en porsjon designer, krydre med litt fotointeresse, stek det hele i erfaring på over 15 år og vips så sitter det en Nettsjaman der ;)